Home

831fa9165f

Welkom op de website van stichting
Arctic Peoples Alert
de Nederlandse niet-gouvernementele mensenrechten organisatie die opkomt voor de belangen van inheemse Arctische volken.

Steun de inheemse Arctische volken!
Word donateur van Arctic Peoples Alert.

Arctic

de Arctis – ligt op de top van de wereld. Het Noordpoolgebied omvat grote delen van Scandinavië, Noord-Rusland, Siberië, Alaska, Canada en Groenland. Op de landkaart vaak nu nog wit gekleurd, bedekt met sneeuw en ijs. Een gebied met een bijzondere natuur en een zeer gevoelig kwetsbaar milieu.

Peoples

Inheemse Arctische volken – met eigen talen en culturen leven in het Arctische gebied, zoals de Inuit (Eskimo’s), de Samen (Lappen), maar ook volken als de Aleuten, de Jakoeten en de Nenets (Samojeden). Deze volken leven niet alleen in drie verschillende continenten maar ook in acht verschillende staten met uiteenlopende politieke en democratische stelsels. Dit heeft grote invloed op het leven van deze inheemse Arctische volken.

Alert

Attentie! – De situatie van de inheemse Arctische volken, het milieu en de natuur is alarmerend!
Versnelde klimaatverandering, chemische en nucleaire vervuiling, oliewinning… Daarom vraagt Arctic Peoples Alert de aandacht van u, de politiek, de overheid en de media. Hiervoor werken wij samen met de organisaties van de inheemse Arctische volken en nationale en internationale organisaties.

Kort gezegd: stichting Arctic Peoples Alert is de Nederlands niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie (ngo), die opkomt voor de belangen van inheemse Arctische volken in de acht landen rond de Noordpool.

ANBI
Arctic Peoples Alert is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom zijn schenkingen aftrekbaar van de belastingen. Kijk op www.belastingdienst.nl/anbi en op anbi.arctica.nl. Fiscaal nummer (RSIN): 811918038

4f0b4-332b62barctica2bwinter2b2010-20112b122b20102b112b232bmuseon2bgroenlanders2b006Arctica
Het bulletin van stichting Arctic Peoples Alert.
Arctica verscheen zo’n 3 keer per jaar, afhankelijk van de actualiteit. ISSN: 1387-2818

© Tenzij anders vermeld mogen artikelen met bronvermelding worden overgenomen.
De afgelopen jaren publiceerde wij in december een kalender met een thema.

831fa9165f

Logo
Twee mensen in de Arctis in gesprek met elkaar.
De ijsbeer, de zeehond, de muskusos en de raaf als vertegenwoordigers van de dieren.
Als belangrijke voedselbron voor de inheemse bevolking en als graadmeters voor het milieu.
Zijn het twee jagers die elkaar tegenkomen en de laatste nieuwtjes over de jacht uitwisselen of zijn het twee vrouwen die de maaltijd van vanavond bespreken?
Twee wetenschappers die discussiëren over de achteruitgang van de fauna in de Arctis of twee toeristen die ervaringen uitwisselen?

Ons logo maakt duidelijk dat wij het gesprek aangaan. Een gesprek waarin de inheemse volken en het milieu in de Arctis centraal staan. Een gesprek met het publiek en de politiek. Ontwerp logo: Els de Meijer, Dordrecht

Bestuur
Hans de Bruin, voorzitter
drs. Marnix Koolhaas, secretaris
ir Charles van den Ouweland, penningmeester
Contactpersoon: Govert de Groot

Comité van aanbeveling
H.C. ten Berge, auteur
Prof. Dr. Louis Beyens, Laboratorium voor Polaire Ecologie en Paleobiologie, Departement Biologie, Universitair Centrum Antwerpen, België
Prof. Theo van Boven, hoogleraar internationaal recht, Rijksuniversiteit Maastricht
Henk Droesen, rechter in arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch
Prof. Dr. Louwrens Hacquebord, Arctisch Centrum, Rijksuniversiteit Groningen
David Suzuki, hoogleraar zoölogie, universiteit van British Columbia, Canada en journalist
Tove Søvndahl Petersen, voorheen Arctic Council’s Indigenous Peoples’ Secretariat, Kopenhagen, Denemarken, op persoonlijke titel
Marie-Louise Tiesinga-Autsema, oud-lid Eerste Kamer voor D66