Shell snel weer op zoek naar olie in Alaska

shell-kulluk-video-grabShell’s financieel topman Simon Henry beloofde dat alles uit de kast wordt gehaald om in 2014 in de Chukchi zee te gaan boren. „De Kulluk (het in 2012 beschadigde boorvaartuig) moeten we wellicht een paar honderd miljoen dollar op afschrijven in het vierde kwartaal, allicht gaan we ditmaal met een ander vaartuig.” In concreto gaat het volgens het hoofdkantoor in Den Haag waarschijnlijk om $200 miljoen.Shell had ook een oogje op de Beaufort-zee nabij Alaska, maar ’daar ligt voor 2014 niet de focus’, aldus Henry, die in 2013 zeker $90 miljoen aan kosten voor de mislukte Alaska-campagne denkt te moeten inboeken.De komende weken dan wel maanden hoopt Shell de (be)nodigde vergunningen te verkrijgen voor de Chukchi zee.
Henry: „Dit blijft een potentiële miljardentrofee voor ons.”

Bron: De Telegraaf 31 oktober 2013; De Volkskrant 1 november 2013. Geplaatst: 20.11.2013

Drumceremonie 2013 – Den Haag

13 september 2013. In het kader van de Two Row Wampum campaign namen Oren Lyons (faithkeeper Onondaga), Kenneth Deer (Mohawk) en Joe Deom (Mohawk) deel aan de drumceremonie in Den Haag, waarbij bijzondere aandacht was voor het 400 jaar oude vriendschapsverdrag tussen Nederland en Haudenosaunee (confederatie van Six Nations: Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca en Tuscarora).

Oren Lyons bood de Nederlandse mensenrechtenambassadeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Lionel Veer, een replica aan van het verdrag met Nederland, de Two Row Wampum om hiermee te herinneren aan de vriendschap (en afspraken) tussen onze naties. Veer verwelkomd Lyons, Deer en Deom in Nederland en bood hen namens de Nederlandse regering een zilveren pen als een teken van vriendschap. Sinds 2010 vraagt het Nederlands Samenwerkingsverband voor Inheemse Volken op 13 september met een drumceremonie gezamenlijk om aandacht van de Nederlandse regering en politiek voor het naleven van de VN-Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken.
Op 13 september 2007 werd deze verklaring na ruim 20 jaar onderhandelen aangenomen door de Verenigde Naties. Wereldwijd worden de rechten van inheemse volken echter nog steeds ernstig geschonden. Het samenwerkingsverband bestaat uit Nederlandse organisaties die zich inzetten voor het naleven van de rechten van inheemse volken.
honorthetworow.org/two-row-honored-in-netherlands/
honorthetworow.org/declaration/

www.samenwerkingsverbandinheemsevolken.nl

13 september 2013 – Den Haag – Drumceremonie

Drumceremonie
10.00 ! uur – Schalk Burgerplein

Vredesboom, Wijkpark Transvaal,
Den Haag
samenwerkingsverbandinheemsevolken.nl  

Voor de drumceremonie komen drie leden van de Haudenosaunee naar de ceremonie. Daarvoor moest eerst toestemming van de minister van Buitenlandse Zaken komen! Oren Lyons (faithkeeper Onondaga), Kenneth Deer (Mohawk) en Joe Deom (Mohawk) kunnen nu met hun eigen Haudenosaunee paspoorten Nederland bezoeken. 
Dit jaar is er bijzondere aandacht voor het 400 jaar oude vriendschapsverdrag tussen Nederland en Haudenosaunee (confederatie van Six Nations: Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca en Tuscarora). 
Op 9 augustus 2013 werd dat door de Nederlandse Consul-Generaal in New York meegevierd.

Foto: The Atlantic©Melissa Taub

Sinds 2010 vraagt het Nederlands Samenwerkingsverband voor Inheemse Volken op 13 september met een drumceremonie gezamenlijk om aandacht van de Nederlandse regering en politiek voor het naleven van de VN-Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken.
Op 13 september 2007 werd deze verklaring na ruim 20 jaar onderhandelen aangenomen door de Verenigde Naties. Wereldwijd worden de rechten van inheemse volken echter nog steeds ernstig geschonden. Het samenwerkingsverband bestaat uit Nederlandse organisaties die zich inzetten voor het naleven van de rechten van inheemse volken. 

2013 ‘Indianen’ in Amsterdam

Indianen. Kunst en cultuur tussen mythe en realiteit.
Tentoonstelling / 14 december 2012 t/m 14 april 2013
Nieuwe Kerk / Gravenstraat 17 / 1012 NL Amsterdam
T.: 020 6386909 www.nieuwekerk.nl

In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is binnenkort een tentoonstelling te zien over de artistieke tradities van de inheemse volken van het Noord-Amerikaanse continent (ook wel Indianen genoemd) inclusief  Inuit. Aan de hand van ruim tweehonderd kunstobjecten en gebruiks-voorwerpen uit zeven regio’s wordt een beeld geschetst van de rijke kunst en cultuur van de volken de prairies in het Middenwesten, de vlakten rond de Grote Meren, Californië, de Canadese westkust en het Arctisch gebied. In Noord-Amerika wonen meer dan vijfhonderd volken (vaak aangeduid als stammen) met hun eigen taal, kunsttraditie (ook wel Native American Art genoemd) en cultuur. Naast eeuwenoude voorwerpen is er werk van hedendaagse kunstenaars te zien, die zich inspannen om kunst en cultuur door te geven. Als startpunt van de tentoonstelling worden de eerste contacten tussen Noord-Europeanen en Noord-Amerikaanse volken genomen. Of daarmee de contacten met de Vikingen of die van daarvoor mee worden bedoeld, kan pas eerst na de opening van de tentoonstelling worden gemeld. De zogeheten ‘Schaghen-brief’ uit 1626 is er te zien, die de aankoop van Manhattan voor zestig gulden van de Iroquois zou hebben bezegeld. Onterecht wordt dit document ook wel de ‘geboorteakte’ van New York genoemd.
29 3 zom 2009 Hudson 2009 04 05 013
Of de replica van de Wampum, het verdrag dat de Iroquois met de Nederlanders sloten, wordt tentoongesteld, welke door Tonya Gonella Frichner (Onondaga, lid van het VN-Permanente Forum voor Inheemse Zaken) en Jerry Thundercloud McDonald en zijn vrouw (Mohawk) op 5 april 2009 aan de locoburgemeester van Amsterdam, Carolien Gehrels, werd aangeboden, zal eveneens nog moeten blijken.
Iroquois worden ook wel Haudenosaunee genoemd, een vredesverbond van (toen nog) vijf naties van de Kanien’kehá:ka (Mohawk Nation),  Oneniote’á:ka (Oneida Nation), Ononta’kehá:ka (Onondaga Nation), Kaion’kehá:ka (Cayuga Nation) en Shotinontowane’á:ka (Seneca Nation). Verder wordt de Nederlandse (en Europese) beeldvorming over ‘Indianen’, die in de loop der tijd is ontstaan met de vele clichés en stereotypen, in de kerk onder de loep genomen. Of er ook de rol van de kerk, als ook de stereotypering van ‘Eskimo’s’ aan de orde komt zal eveneens nog moeten blijken.
De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met gastconservator David Penney, specialist op het gebied van Native American Art en verbonden aan het National Museum of the American Indian in Washington DC. Dit museum werd in 2004 geopend op initiatief van het Congres van de Verenigde Staten en is een van de belangrijke bruikleengevers van de tentoonstelling. Overige bruiklenen komen van het Peabody Museum of Archaeology and Ethnology van de Harvard University; Minneapolis Institute of Arts, National Museum of Natural History, Washington DC, Detroit Institute of Arts, Canadian Museum of Civilization. Museum für Völkerkunde in Wenen, Staatliche Museen zu Berlin, British Museum en het National Museums of Scotland.

VS-NAVY dolfijnen met pensioen

Dolfijnen en zeeleeuwen in dienst van de VS-marine raken hun baan kwijt. De dieren worden gebruikt voor het opsporen van zeemijnen. In 2017 wordt hun plek ingenomen door robots. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw zet de VS-marine zeezoogdieren in bij het opsporen van zeemijnen. Vooral dolfijnen zijn, vanwege hun sonarsysteem, hiervoor zeer geschikt. In de jaren 90 van de vorige eeuw was er zelfs sprake van dat de Amerikanen bezig zouden met het opleiden van killer dolphins. Dat plan is uiteindelijk in de prullenbak verdwenen.Als de dolfijnen met pensioen gaan, worden zij de rest van hun leven verzorgd in dolfinaria. Bron: Wikimedia, 8 november 2012.