Perspectief voor Papoea

Perspectief voor PapoeaPerspectief voor Papoea
Het verhaal van mijn leven en mijn strijd.

Autobiografie / Viktor Kaisiëpo Msn
opgetekend door Willem Campschreur (2011)
€ 19.50 / 272 blz. / ISBN 9789460221149 / http://www.kitpublishers.nl
Viktor Kaisiëpo (1948-2010) vertelde in de laatste maanden van zijn leven aan Willem Campschreur zijn verhaal over de gedwongen komst naar Nederland en zijn levenslange strijd voor de rechten van de Papoea’s en daarmee voor alle inheemse volken. Gekscherend nam hij me kwalijk dat ik daaraan een extra zetje heb gegeven.
Hij kon zijn verhaal niet afmaken en overleed op 31 januari 2010. Postuum tekende Campscheur zijn indrukwekkende levens-verhaal in boekvorm op, wat leest alsof je Viktor hoort vertellen. Toch is het ook een handboek in de strijd voor inheemse rechten.

EP: Geen boringen op de Noordpool

Het Europees Parlement (EP) heeft op 20 januari 2011 opgeroepen geen gas- en olieboringen op de Noordpool toe te staan, zonder een goed beeld van de milieu-effecten. Dat stemt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout tevreden: ‘De Noordpool is een ontzettend belangrijk gebied, ook voor Europa. De geopolitieke belangen zijn groot, vanwege vaarroutes en de grondstoffen die zich in het gebied bevinden. Maar het is ook een heel kwetsbaar gebied, waar we zorgvuldig mee moeten omspringen‘.

Strategisch belang
De Noordpool is van strategisch belang voor veel landen, onder andere vanwege de olie- en gasvoorraden die zich in het gebied bevinden. ‘Er zijn grote risico’s voor het milieu bij het delven van deze brandstoffen. Het is daarom van essentieel belang dat de risico’s en milieu-effecten eerst onderzocht worden voordat er geboord kan worden naar deze grondstoffen‘, aldus Eickhout

Klimaatverandering
De gevolgen van klimaatverandering zijn ingrijpend en duidelijk zichtbaar op de Noordpool. Eickhout: ‘Aan het eind van deze eeuw is er mogelijk geen ijs meer te vinden op de Noordpool. Het lot van de ijsberen is nauw verbonden met dit zee-ijs. We lopen het risico dat ijsberen het niet overleven als het ijs in de zomer verdwijnt.’

Verdrag
Volgens Eickhout is een verdrag voor de Noordpool waarin is vastgelegd dat het gebied een beschermde status krijgt essentieel om commerciële belangen van individuele landen te kunnen weerstaan. Het Zuidpoolgebied heeft al zo’n een verdrag waarin is vastgelegd dat landen Antarctica uitsluitend voor vreedzame doeleinden en voor wetenschappelijk onderzoek mogen gebruiken. Hij vindt dat de Noordpool een vergelijkbare status moet krijgen en betreurt dat andere politieke groepen het voorstel van de Groenen hiervoor niet steunden. ‘Maar gelukkig zetten we een eerste stap om het kwetsbare Noordpoolgebied beter te beschermen‘. Bron: GroenLinks, 20 januari 2011.