APECS BeNeLux + NPP symposium 2013

31 Oktober 2013 – 2nd APECS BeNeLux Symposium – Den Haag
APECS Netherlands is hosting the 2nd APECS BeNeLux Symposium, an open science event for any early-career researchers or mentors. apecsnetherlands/home

1 november 2013 – NPP symposium 2013 – Den Haag
Polar science and policy: a happy marriage?
De Nederlandse Poolcommissie van NWO organiseert op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag een Symposium van het Nederlands Polair Programma (NPP). www.nwo.nl
Tijdens het symposium zal de focus liggen op de relevantie voor beleidsmakers en bedrijfsleven van Nederlands poolonderzoek.
Belangrijke vragen die zullen worden besproken zijn: 

  • In hoeverre beïnvloedt Nederlands poolonderzoek de Arctische Raad en de Antarctische Consultatieve bijeenkomsten?
  • Hoe kan de relatie tussen Nederlandse poolonderzoekers en Nederlandse polaire beleidsmakers worden verbeterd?
  • Hoe relevant is Nederlands poolonderzoek voor het bedrijfsleven?

Het programma bestaat uit een aantal lezingen en een discussieforum. Er zal aandacht worden geschonken aan de volgende beleidsgestuurde financieringsronde die NWO in 2014 gepland heeft.