2013 ‘Indianen’ in Amsterdam

Indianen. Kunst en cultuur tussen mythe en realiteit.
Tentoonstelling / 14 december 2012 t/m 14 april 2013
Nieuwe Kerk / Gravenstraat 17 / 1012 NL Amsterdam
T.: 020 6386909 www.nieuwekerk.nl

In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is binnenkort een tentoonstelling te zien over de artistieke tradities van de inheemse volken van het Noord-Amerikaanse continent (ook wel Indianen genoemd) inclusief  Inuit. Aan de hand van ruim tweehonderd kunstobjecten en gebruiks-voorwerpen uit zeven regio’s wordt een beeld geschetst van de rijke kunst en cultuur van de volken de prairies in het Middenwesten, de vlakten rond de Grote Meren, Californië, de Canadese westkust en het Arctisch gebied. In Noord-Amerika wonen meer dan vijfhonderd volken (vaak aangeduid als stammen) met hun eigen taal, kunsttraditie (ook wel Native American Art genoemd) en cultuur. Naast eeuwenoude voorwerpen is er werk van hedendaagse kunstenaars te zien, die zich inspannen om kunst en cultuur door te geven. Als startpunt van de tentoonstelling worden de eerste contacten tussen Noord-Europeanen en Noord-Amerikaanse volken genomen. Of daarmee de contacten met de Vikingen of die van daarvoor mee worden bedoeld, kan pas eerst na de opening van de tentoonstelling worden gemeld. De zogeheten ‘Schaghen-brief’ uit 1626 is er te zien, die de aankoop van Manhattan voor zestig gulden van de Iroquois zou hebben bezegeld. Onterecht wordt dit document ook wel de ‘geboorteakte’ van New York genoemd.
29 3 zom 2009 Hudson 2009 04 05 013
Of de replica van de Wampum, het verdrag dat de Iroquois met de Nederlanders sloten, wordt tentoongesteld, welke door Tonya Gonella Frichner (Onondaga, lid van het VN-Permanente Forum voor Inheemse Zaken) en Jerry Thundercloud McDonald en zijn vrouw (Mohawk) op 5 april 2009 aan de locoburgemeester van Amsterdam, Carolien Gehrels, werd aangeboden, zal eveneens nog moeten blijken.
Iroquois worden ook wel Haudenosaunee genoemd, een vredesverbond van (toen nog) vijf naties van de Kanien’kehá:ka (Mohawk Nation),  Oneniote’á:ka (Oneida Nation), Ononta’kehá:ka (Onondaga Nation), Kaion’kehá:ka (Cayuga Nation) en Shotinontowane’á:ka (Seneca Nation). Verder wordt de Nederlandse (en Europese) beeldvorming over ‘Indianen’, die in de loop der tijd is ontstaan met de vele clichés en stereotypen, in de kerk onder de loep genomen. Of er ook de rol van de kerk, als ook de stereotypering van ‘Eskimo’s’ aan de orde komt zal eveneens nog moeten blijken.
De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met gastconservator David Penney, specialist op het gebied van Native American Art en verbonden aan het National Museum of the American Indian in Washington DC. Dit museum werd in 2004 geopend op initiatief van het Congres van de Verenigde Staten en is een van de belangrijke bruikleengevers van de tentoonstelling. Overige bruiklenen komen van het Peabody Museum of Archaeology and Ethnology van de Harvard University; Minneapolis Institute of Arts, National Museum of Natural History, Washington DC, Detroit Institute of Arts, Canadian Museum of Civilization. Museum für Völkerkunde in Wenen, Staatliche Museen zu Berlin, British Museum en het National Museums of Scotland.