arctica 32 – Zeehondenarrest: EU-Hof wijst Inuitklacht af

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft de bezwaren van de Inuit-organisaties tegen het EU-embargo van zeehondenproducten afgewezen.
Inuit-organisaties en -jagers uit Groenland en Canada (zie kader) hadden bij het Europese Hof van Justitie een rechtszaak aangespannen tegen het EU-invoerverbod op zeehondenproducten, waartoe de Europese Raad in september 2009 besloot.
Op 26 oktober 2010 deed het EU-Hof uitspraak en heeft de klacht tegen het Europees embargo op producten van alle soorten zeehonden afgewezen in een tweede voorlopige uitspraak.
Het argument dat de klagers financiële schade van het invoerverbod zouden ondervinden, wees de rechter af, niet alleen omdat zij geen duidelijkheid over hun financiële situatie gaven, maar ook omdat ze al forse overheidssteun ontvangen. Ook het verband met het risico op zelfmoorden binnen de Inuit-gemeenschap werd niet aangetoond.
Mary Simon, president van Inuit Tapiriit Kanatami: ‘Ik ben teleurgesteld en boos dat deze immorele wetgeving niet is opgeheven. Het is een kleine tegenslag en wij zijn van plan om tegen deze uitspraak in beroep te gaan. Het invoerverbod is gebaseerd op een koloniale zienswijze op de manier waarop wij op zeehonden jagen. Deze uitspraak illustreert dat maar weer eens. Helaas blijkt een meerderheid van de Europese parlementsleden verblind door een combinatie van een oude – in diskrediet gebrachte – koloniale houding en een cynische desinformatiecampagne van dierenrechtenactivisten.
Het is fundamenteel onrechtvaardig Inuit voor hun manier van leven te straffen en wij zullen alle mogelijkheden gebruiken, juridische, politieke en de publieke opinie.
Ik roep Europese burgers op te begrijpen wat deze wetgeving doet tegen ons recht om zeehonden-producten te verkopen.
Ik roep hen op om zich te informeren over de reden waarom de zeehondenjacht wettig, humaan, duurzaam en in veel gevallen noodzakelijk is om het ecosysteem van de zeeën in evenwicht te houden. Ik roep Canadezen op om hetzelfde te doen.

Niet bedreigd
De in Arctische wateren levende zeehondensoorten zijn geen bedreigde diersoort en vallen daarom niet onder de gangbare internationale regelingen voor handel in producten van beschermde dier- en plantensoorten, zoals CITES.
Inuit in Groenland zijn permanent vrijgesteld van het verbod. Formeel valt de handel in zeehondenproducten afkomstig van de jacht door Inuit buiten het Europese handels-verbod. Echter, door de invoerbeperkende maatregelen is ook deze kleinschalige duurzame handel ingestort.

Relaties geschaad
Voorafgaand aan de uitspraak had het EU-Hof in een verwachtingsvolle voorlopige uitspraak op 21 augustus 2010 de uitbreiding van het invoerverbod opgeschort. Naast de procedure bij het EU-Hof hebben Canada en Noorwegen het EU-verbod ook bij de Wereldhandelsorganisatie WTO aanhangig gemaakt. Omdat de EU dit invoerverbod heeft ingesteld, heeft de Arctische Raad de aanvraag voor het waarnemersschap van de EU afgekeurd. Dit tweede voorlopige zeehondenarrest brengt de relatie tussen de EU en de Arctische landen een nieuwe gevoelige klap toe. www.itk.ca

De rechtszaak bij Europese Hof van Justitie in Luxemburg (zaak T-18/10 R) werd aangespannen door voornamelijk Inuit-organisaties en -jagers.

Canada
Landelijk: Inuit Tapiriit Kanatami
Nunavut: Nattivak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq), Pangnirtung Hunters and Trappers Association (Pangnirtung), Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq), Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq), Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq), Karliin Aariak (Iqaluit).
Northwest Teritories: David Kuptana (Ulukhaktok)

Groenland
Landelijk: Inuit Circumpolar Council (ICC), Kalaallit Numaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK).
Nuuk: Johannes Egede

Overige eisers:
Canada: Canadian Seal Marketing Group (Quebec), Ta Ma Su Seal Products (Cap-aux-Meules), Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc. (Catalina).

Noorwegen: GC Rieber Skinn AS (Bergen).

Nederland
Aan de zijde van de gedaagden, de Europese Raad en het Europese Parlement hebben zich de Europese Commissie gevoegd en als enige EU-lid, Nederland.

Nov 2010. Geplaatst: 12.10.2013